Integruotas sportas

Integruotas sportas yra žaidimai, pratimai ar judėjimo veiklos, kartu praktikuojamos tiek sveikų, tiek įvairias negalias turinčių žmonių, siekiant varžybų keliamų iššūkių laisvalaikio metu ir profesionaliai sportuojant. Kiekvienas žaidėjas, fiziškai stengdamasis, tobulina savo potencialias galimybes. Ši integruota fizinė veikla grindžiama lygiomis galimybėmis ir aktyviu dalyvavimu, pasitelkiant lanksčias taisykles, kurios leidžia atsiskleisti individualioms kiekvieno žmogaus charakteristikoms.

Pagrindinis integruoto sporto tikslas – sujungti skirtingus gebėjimus turinčius asmenis siekiant bendro tikslo.

Naujienos

LISA asociacija

Lietuvos integruoto sporto asociacija įkurta 2017 m., jos tikslas – skatinti lygias galimybes, socialinę įtrauktį, nepriklausomai nuo žmogaus lyties, fizinių, socialinių, ekonominių ar kultūrinių skirtumų, sudarant visiems vienodas galimybes būti fiziškai aktyviems. Pagrindinės asociacijos veiklos yra šios: integruoto sporto populiarinimas Lietuvoje; integruoto sporto renginių ir varžybų planavimas, organizavimas ir koordinavimas; konferencijų, seminarų, mokymų organizavimas, analizuojant integruoto sporto ir laisvalaikio užimtumo formas sveikiems ir neįgaliems asmenims; integruoto sporto teisėjų bei trenerių rengimas.

Lietuvos integruoto sporto asociacijos globėjas

Algirdas Butkevičius

Mielieji,

Lietuvai švenčiant Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį mūsų visuomenė išgyveno milžinišką ne tik politinės, ekonominės, socialinės santvarkos, bet ir vertybinį virsmą.

Padarėme didžiulę pažangą vaduodamiesi iš stereotipų kaustomos pasaulėžiūros, ir tokios europietiškos vertybės kaip laisvė, lygybė, teisingumas, žmogaus orumas, tolerancija vis labiau tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi.

Didėja supratimas, kad kiekvienas žmogus yra mūsų visuomenės turtas, ir tik nuo jų abiejų sąveikos priklauso, koks dvasinis ir materialus indėlis bus įneštas į bendrą gėrį.

Integruoto sporto idėjos Lietuvoje pradininkai priėmė nepaprastai drąsų iššūkį ir per trumpą laiką jau spėjo įrodyti šios naujos, socialiai įtraukios, visiems vienodas galimybes teikiančios sportinės veiklos reikalingumą ir perspektyvas.

Tai puiki galimybė neįgaliesiems pajusti, kad jie gali, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir sukurti savo sėkmės istoriją ne tik sportinėje veikloje, bet ir asmeniniame bei profesiniame gyvenime. Tai puiki galimybė ir sveikiesiems geriau pažinti uždaresnę, mažiau matomą bendruomenės dalį ir jos stipriąją pusę.

Tikiu, kad integruotas sportas gali tapti visų kūno ir sielos sveikata besirūpinančiųjų gyvenimo būdo dalimi ir ne tik fizinės veiklos, bet ir asmeninio tobulėjimo bei bendravimo erdve.

Sveikinu ir kviečiu toliau tęsti reikšmingus ir labai reikalingus darbus, drąsiai imtis bendruomenę suburiančių bei įkvepiančių sumanymų.

Algirdas Butkevičius

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Lietuvos integruoto sporto asociacijos globėjas

Integruoto sporto vertybės

Kiekvienam žmogui turi būti sudarytos galimybės išreikšti save, todėl sportinė veikla gali padėti užtikrinti žmogaus asmeninį ir socialinį tobulėjimą. Sportas gali pakeisti įsitikinimus apie neįgalius žmones, moko bendrauti ir bendradarbiauti bei gerbti vienas kitą. Sportinė veikla gali padėti žmonėms sustiprėti ne tik fiziškai, bet ir psichiškai, įtvirtinti tam tikras vertybes ir užkirsti kelią tokioms situacijoms kaip nepagarba konkurentui, piktnaudžiavimas varžovų atžvilgiu, taisyklių laužymas ir sėkmės siekimas bet kokiomis priemonėmis. Integruoto sporto atstovai tokį požiūrį ir elgesį vertina neigiamai. Kaip tik skatinama ugdyti ir formuoti asmenines savybes, kaip antai, pagarba varžovui ir sąžiningas žaidimas.

Neįgaliesiems ne visuomet yra sudaromos galimybės sportuoti ir būti fiziškai aktyviems kartu su sveikais asmenimis. Dažniausiai neįgalūs žmonės sportuoja su neįgaliaisiais, o sveiki – su sveikaisiais. Sportas žmonėms, turintiems negalią, padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, užtikrintumo ir sąmoningumo jausmą. Integruoti žaidimai neįgaliesiems padeda suprasti, kad negalia nėra kliūtis siekiant būti fiziškai aktyviems. Šie žaidimai tampa savirealizacijos priemone įvairiems žmonėms. Integruotas sportas padeda žmonėms suprasti turinčiuosius negalią ir pažvelgti į tai iš kitos perspektyvos.

Integruotas sportas padeda ne tik neįgaliems asmenims, bet ir sveikiesiems – šie ne tik įgyja bendravimo su kitokių gebėjimų žmonėmis patirties, bet ir tokiu būdu skatinamas jų kūrybiškumas. Sukurtas socialinis klimatas, palankus emociniams santykiams, solidarumas padeda kartu siekti bendrų rezultatų, parodant savo gebėjimus sporte.

Tradicinėse sporto šakose rungtyniauti visiems kartu nėra galimybės, todėl integruotu sportu, ypač norint skirtingų lyčių integracijos, siekiama, kad būtų sudarytos mišrios komandos.

Integruoto sporto išskirtinumas tas, kad kiekvienas žaidėjas pagal fizinį pajėgumą, gebėjimus, kuriuos padeda įvertinti sukurti testai, gauna tam tikrą vaidmenį. Testai atskleidžia, kokius vaidmenis sportininkas pajėgus atlikti.

Integruotas sportas nėra prastesnis už įprastą, veikiau tai atskira sporto šaka, kurioje visi žaidėjai turi progą parodyti savo gebėjimus ir galimybes siekti sportinio rezultato. Šiuo požiūriu integruotas sportas paremtas ne tik rezultato siekimu, nes sportas akcentuojamas pirmiausia kaip užimtumo forma, o  ne tikslas. Tai užtikrinti įmanoma skatinant integruoto sporto plėtrą ir populiarinimą.

Paslaugos

  • Integruoto sporto renginių ir varžybų planavimas, organizavimas ir koordinavimas;
  • Konferencijų, seminarų, mokymų organizavimas, analizuojant integruoto sporto ir laisvalaikio užimtumo formas sveikiems ir neįgaliems asmenims;
  • Integruoto sporto teisėjų bei trenerių rengimas.

Projektai

Tarptautiniai

Projektas „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“

Projektas „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ pradėtas vykdyti 2016 m. Šiuo projektu buvo siekiama sukurti integruoto futbolo tinklą Europoje, kuris suvienytų įvairias iniciatyvas, populiarinančias šią naują sporto šaką ir integruotą sportą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Vienas pagrindinių tarptautinio projekto „Integrated Football“ tikslų – skatinti socialinę įtrauktį, nepriklausomai nuo žmogaus lyties, fizinių, socialinių, ekonominių ar kultūrinių skirtumų, sudarant vienodas galimybes būti fiziškai aktyviais. Be Lietuvos projekte dalyvavo Bulgarijos, Italijos, Vokietijos, Portugalijos ir Slovakijos organizacijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvoje pirmą kartą atsirado oficialiai sertifikuotų integruoto futbolo specialistų: 8 integruoto futbolo treneriai bei 10 teisėjų.

Projektas „European Day of Integrated Sport“

2015 metais kartu su 12 Europos šalių prisijungus prie projekto „European Day of Integrated Sport“ susipažinome su integruotu sportu. Lietuviai turėjo galimybę Italijoje praktiškai išbandyti integruotą futbolą, integruotą krepšinį „Baskin“ ir integruotą karate. Tai paskatino plėtoti integruoto sporto veiklas Lietuvoje.

https://www.youtube.com/watch?v=-g6NZ_qo6IAhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=944&v=EkVsYzR6PW0&feature=emb_logo%20%20

Lietuvoje

Projektas Integruotas sportas: nuo teorijos iki varžybinių iššūkių

Projekto tikslas: tobulinti asmenų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikaciją, pristatant integruoto sporto formą. Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas didinti neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimą, bei prisidės prie įvairių visuomenės grupių dalyvavimo fizinėje veikloje. Įgyvendinus projektą, sporto klubuose ir organizacijose dirbs integruoto sporto veiklos formas gebantys organizuoti darbuotojai. Projekto veiklos tiesiogiai prisidės prie Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 2019-2022 metų veiklos strategijos išsikelto tikslo: „Formuoti neįgaliųjų sporto specialistų komandą“. Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos formuotis profesionalioms integruoto sporto (krepšinio ir futbolo) užuomazgoms Lietuvoje.